SPONSORPAKKER Oversikt

BRONSJE – SPONSORPAKKE 10.000,- pr år

 • Diplom sponsorbevis
 • Link til sponsor fra hjemmeside/Facebook
 • 50 % på leveranse fra Espen Jansen og Salgstinget AS

SØLV – SPONSORPAKKE 25.000,- pr år

 • Skilt i turnhallen
 • Diplom sponsorbevis
 • Link til sponsor fra hjemmeside/Facebook
 • 50 % på leveranse fra Espen Jansen og Salgstinget AS

Gull– SPONSORPAKKE 50.000,- pr år

 • Skilt i turnhallen
 • Diplom sponsorbevis
 • Link til sponsor fra hjemmeside/Facebook
 • Logo på klubbtøy
 • Felles aktivitetsdag for Gullsponsorer
 • Bransje eksklusivitet
 • 50 % på leveranse fra Espen Jansen og Salgstinget AS

DETTE SKAL SPONSORMIDLENE GÅ TIL
• Bidra til høy kvalitet på trenerne for bredden
• Holde treningsavgiften på et overkommelig nivå for de aller fleste
• Bidra til å hjelpe Morgendagens Helter opp og frem
• Delvis dekke opp ekstrakostnader for deltakere på landslaget (p.t utgjør dette ca. NOK 20 000 pr. landslagsutøver pr år) I dag dekkes dette av utøvernes foreldre