Hoppensprett Turn Jessheim søker sponsorer! Ta gjerne kontakt på e-post turn@hoppensprett.no eller ring klubbkoordinator på tlf 484 04 890 for nærmere informasjon.

Her er en oversikt over alternative “sponsorpakker”:

BRONSE – SPONSORPAKKE 10.000,- pr år

 • Diplom sponsorbevis
 • Link til sponsor fra hjemmeside/Facebook
 • 50 % på leveranse fra Espen Jansen og Salgstinget AS

SØLV – SPONSORPAKKE 25.000,- pr år

 • Skilt i turnhallen
 • Diplom sponsorbevis
 • Link til sponsor fra hjemmeside/Facebook
 • 50 % på leveranse fra Espen Jansen og Salgstinget AS

Gull– SPONSORPAKKE 50.000,- pr år

 • Skilt i turnhallen
 • Diplom sponsorbevis
 • Link til sponsor fra hjemmeside/Facebook
 • Logo på klubbtøy
 • Felles aktivitetsdag for Gullsponsorer
 • Bransje eksklusivitet
 • 50 % på leveranse fra Espen Jansen og Salgstinget AS

SPONSORMIDLENE BIDRAR TIL:
• Høy kvalitet på trenerne for bredden
• Å holde treningsavgiften på et overkommelig nivå for de aller fleste
• Å hjelpe morgendagens helter opp og frem
• Å delvis dekke opp ekstrakostnader for deltakere på landslaget (p.t utgjør dette ca. NOK 20 000 pr. landslagsutøver pr år). I dag dekkes dette av utøvernes foreldre.