Konkurranseturn er en fantastisk artig idrett for de som liker å trene mye!  I Hoppensprett Turn Jessheim har vi idag ca 40 konkurranseturnere og disse trener fra 4 til 6 dager i uken, avhengig av bl.a. hvilket konkurranseparti man går på.

Vi har utøvere på landslaget og en rekke talentfulle unge, sterke, smidige turnere.

Hva må til for at mitt barn kan delta på konkurranseturn?

Svar: Barnet må være svært motivert for mye trening. Lett og motorisk godt utviklet. Foreldre til barn på konkurransepartiene må regne med en del oppfølging av barna. Dette i forbindelse med arrangementer som konkurranser, oppvisninger og samlinger. Det er viktig at foreldre er innstillt på å følge opp og støtte konkurranseturnerne. De trener mye og trenger motivasjon hjemmefra. I tillegg står ofte foreldrene som crew på arrangementene.

Hvordan kan barnet mitt bli med på konkurranseturn?
Svar:
 Ta kontakt med sportssjef Espen Jansen. Espen@hoppensprett.no // 90680329. Det vil da gjøres en vurdering. Barn som viser talent og ferdigheter kan også bli kontaktet for testing.

This slideshow requires JavaScript.