Det er ikke mulig å melde seg på til nye partier om tidligere treningsavgifter ikke er betalt.

SLIK MELDER DU DEG PÅ ETT ELLER FLERE PARTIER:

  1. Klikk på PÅMELDING – da kommer du inn i Mysoft hos Norges Gymnastikk- og Turnforbund:

Skjermbilde 2017-11-23 kl. 13.49.21

2. Fyll inn opplysninger om deltaker + meld på ønsket parti. Fødselsdatoen som er lagt inn vil gi en oversikt over tilgjengelige partier.

3. Medlemsnummer/brukernavn + passord ettersendes i løpet av noen dager, da vi manuelt må godkjenne deg som medlem.

4. Kvittering for påmelding viser medlemsnummer/brukernavn og passord. Medlemsnummeret du får tildelt er ditt brukernavn for å logge inn på administrasjonssiden  https://arrangement.gymogturn.no. Her du kan melde på flere partier eller melde på ved neste semester. Her administrerer du selv dine opplysninger og påser at all informasjon er korrekt.

5. En uke etter påmelding vil du pr. epost motta faktura for semesteravgift og faktura for medlemsavgift.

Oversikt over turnpartier finner du her: TURNPARTIER.

KONTAKT:

turn@hoppensprett.no
Vi prøver så godt vi kan å følge opp alle henvendelser. Venter du på svar fra oss, så send oss gjerne en påminnelse!

VED FOR FÅ PÅMELDTE:

Ved færre enn 10 påmeldte, vil det aktuelle partiet utgå. De som dette evt. berører, vil da få beskjed pr. epost. Men turn er populært, så det har ikke skjedd😊

BETINGELSER FOR DELTAKELSE I HOPPENSPRETT TURN JESSHEIM

Påmelding/avmelding

Avmelding sendes skriftlig til turn@hoppensprett.no

Ved avmelding innen 1 uke etter påmelding krediteres både medlemsavgift og treningsavgift. Ved avmelding senere enn 3 uker inn i semesteret, må hele semesteravgiften betales.

Utmelding av turnforeningen

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemsskap i Hoppensprett turn Jessheim, sendes skriftlig melding til turn@hoppensprett.no innen 20. november hvert år for å unngå at neste års medlemsskap faktureres.

Betalingsfrist

Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt i sin helhet før treningen starter opp.

Konsekvens ved manglende betaling

Hoppensprett turn Jessheim kan utestenge en utøver dersom utestående ikke er betalt tidligst etter 1. purring. Etter 3 uker inn i semesteret kan deltakelse bli nektet dersom innbetaling mangler og årsaken ikke er avklart.

Dersom en trekker seg etter å ha deltatt 1-2 ganger, hva må betales?

Da må man betale kr. 300,-. Etter 3 ukers deltakelse må hele semesteret betales.

Prøvetime

Det er mulig å komme og se på en trening, men man kan ikke delta aktivt uten å være påmeldt og ha betalt medlemsavgiften på kr. 300,-. Årsaken til dette er at alle medlemmer omfattes av en lovpålagt forsikring gjennom Norges Idrettsforbund. Les mer her: https://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2015/09/Forsikringsbrosjyre-Norges_Turnforbund_2018.pdf. Forsikringen er innbakt i medlemsskapet.

Endring av kontaktinformasjon

Bruker har ansvar for å påse at kontaktinformasjon for deltaker er oppdatert og korrekt. Informasjonen til bruker finner du på  https://arrangement.gymogturn.no

Logg inn med medlemsnummer og passord fra kvitteringen du mottok ved påmelding. (Velg evt. «glemt passord» dersom passordet er endret i ettertid og du ikke husker dette).

Refusjon ved skader

Ved skader 1-2 uker etter semesterstart refunderes semesteravgift, ikke medlemsavgift.
Ved skade 3-4 uker etter semesterstart refunderes halve semesteravgiften, ikke medlemsavgift.
Ved skade 5 uker eller mer inn i semesteret, refunderes ingenting.

Forsikring

Alle som er påmeldt er forsikret gjennom Norges Gymnastikk og Turnforbund. Les mer her: https://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2015/09/Forsikringsbrosjyre-Norges_Turnforbund_2018.pdf

Ansvar

Hoppensprett Turn Jessheim er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved at instruks ikke følges.

Regler i turnhallen

  • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen. Alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
  • Det er kun deltakere som skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder. Foreldre/foresatte kan evt. bli med inn første og siste trening ved behov. Ved særskilte forhold, ta kontakt med hovedtrener eller klubbkoordinator. (Foreldre/foresatte til mindre barn oppfordres til å holde seg i nærheten/være tilgjengelige for små barn som turner, dersom det er sjanse for at barnet blir usikker og kan forlate treningen. Utenfor turnhallen er barna foreldrenes ansvar, men trenere vil følge opp alle barn i de tilfeller der dette er nødvendig og så langt det lar seg gjøre).
  • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening. Trenere kan bruke mobiltelefon i opplæringssammenheng, til å spille av musikk eller ved behov.
  • Alle må behandle utstyret i turnhallen med respekt.
  • Ingen kan gå inn i turnhallen før trener gir beskjed. Å oppholde seg eller turne i turnsalen uten trener tilstede eller utenom treningstid, tillates ikke.
  • Drikkeflasker settes utenfor turnhallen.
  • Vi ønsker at fellesarealene skal være hyggelige å oppholde seg i. Løping, roping og herjing er ikke tillatt.

Bekledning

  • Deltakere bør ha på seg lett treningstøy og være barbent/evt. tettsittende bomullssokker. Langt hår må settes opp i strikk. De voksne som deltar i partiet Foreldre & Barn bør ha på seg egnet treningstøy. Klokker og smykker tas av under trening og oppbevares på eget ansvar i garderoben/utenfor turnsalen.

Rusmidler

Hoppensprett turn Jessheim er et rusfritt, snusfritt, røykfritt og alkoholfritt treningsste

Sponsorer

Hoppensprett Turn Jessheim ønsker sponsorer. Ta kontakt på e-post turn@hoppensprett.no eller ring klubbkoordinator på tlf 484 04 890 for nærmere informasjon.

Spørsmål og svar

Hvor mange medlemmer har Hoppensprett Turn Jessheim?
Svar: 
Ca. 1400.

Når kan jeg melde barnet mitt på turn?
Svar: 
Når som helst, dersom det er ledige plasser på ønsket parti. Treningsavgiften er den samme uansett når man melder seg på i løpet av semesteret.

Hvor gamle er de som trener konkurranseturn?
Svar: 
Det er jenter og gutter fra ca. 6 års alder.

Hva må til for at mitt barn kan delta på konkurranseturn?
Svar:
 Ved ledig kapasitet, annonserer turnforeningen opptaksprøve til konkurranseturn. Barnet må være svært motivert for mye trening samt lett og motorisk godt utviklet. Foresatte til barn på konkurransepartiene må regne med en del oppfølging av barna, både i forbindelse med daglig trening, konkurranser, oppvisninger og samlinger. Det er svært viktig at foresatte til barn som trener konkurranseturn støtter barnet gjennom å motivere, vise interesse og engasjement. Foresatte til barn på konkurranseturngrupper står som arrangører av turnforeningens arrangementer.

Hvordan kan barnet mitt bli med på konkurranseturn?
Svar:
 Ta kontakt med sportssjef Espen Jansen; Espen@hoppensprett.no/tlf. 90680329. Det vil kunne gjøres en vurdering. Barn som viser talent og ferdigheter kan også bli kontaktet for testing.

Hvor mye trener konkurranseturnerne?
Svar:
 Ca. 2,5-3 timer pr. gang, 4-6 dager i uken, avhengig av hvilket konkurranseparti man går på.