Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Hoppensprett Turn Jessheims vilkår for påmelding. Ved å melde deg inn i Hoppensprett Turn Jessheim har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på vår hjemmeside http://www.hoppensprett-turn.no og som sendes på e-post. Generelt Alle medlemmer i Hoppensprett Turn Jessheim administrerer sin egen medlemsprofil i Rubic. Medlemmer plikter til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på sin medlemsprofil oppdatert. Betaling av medlemskontigent – og treningsavgift
 • Treningsavgift og medlemskontingent betales ved påmelding.
 • Treningsavgift og medlemskontingent skal være betalt i sin helhet innen forfall.
 • Betaling gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) direkte via medlemsprofilen. NB: For sommersemesteret 2020 vil det kun benyttes faktura.
Forsikring 
 • Medlemskontingenten i Hoppensprett Turn Jessheim omfatter en lovpålagt forsikring, som tegnes for alle medlemmer ved innmelding.
 • Alle medlemmer er forsikret via Norges Idrettsforbund.
Angrerett 
 • Utmelding gjøres via medlemmets egen «Min side» i Rubic: Velg «rediger» over oversikten «mine medlemskap», deretter «meld ut».
 • Utmelding/avmelding før semesterstart gir refusjon av treningsavgift, men et administrasjonsgebyr på kr. 200,- trekkes i fra.
 • Utmelding eller bytte av parti etter semesterstart gir delvis refusjon av treningsavgiften. Medlemmet må betale:
   • Gebyr på kr. 200,-
   • Medlemskontingent på kr. 400,-
   • Antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding
 • Utmelding/avmelding senere enn 14 dager etter oppstart av parti gir ingen rett til refusjon.
NB: Ikke meld ut et medlem før refusjonen er mottatt!  For spørsmål og henvendelser angående faktura og betaling, send e-post til turn@hoppensprett.no Prøvetime Ønskes prøvetime, betales medlemskontingent (kr. 400,-) som inkluderer en obligatorisk forsikring; Å delta i vår gymnastikk- og breddeaktivitet i turnhallen krever forsikring gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Kontingenten refunderes ikke. Her kan du tegne medlemskap på deltaker: https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=10962 Når dette er gjort, prøver man en gang på det aktuelle partiet man vurderer å melde seg på, og venter med påmelding til man har hatt prøvetime. Vi kan dessverre ikke reservere plasser eller garantere for at plassene ikke blir tatt mens man avventer påmelding. Dersom man ønsker å fortsette, melder man seg på det ønskede partiet og betaler hele treningsavgiften. Dersom man ikke ønsker å gå videre etter prøvetimen, kan man melde seg ut ved å sende en epost til turn@hoppensprett.no. Vi kan dessverre ikke tilpasse pris etter når i semesteret man melder seg på et parti. Prisen er den samme, uansett når man melder seg på. Vi opererer med tre semestre: Vinter (januar-påske), sommer (etter påske-sommerferien/skoleslutt) og høst (august-november/desember). Treningsavgiften gjelder for ett semester. Medlemskontingenten gjelder for ett år og er løpende inntil man sier opp medlemskapet på “Min side” i Rubic eller pr. epost til turn@hoppensprett.no. Refusjon ved skader
 • Skader 1-2 uker etter semesterstart gir rett til refusjon av semesteravgift, ikke medlemsavgift.
 • Skade 3-4 uker etter semesterstart gir rett til refusjon av halve semesteravgiften, ikke medlemsavgift.
 • Skade 5 uker eller mer inn i semesteret gir ingen rett til refusjon av treningsavgift eller semesteravgift.
Regler i turnhallen
 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen. Alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Det er kun deltakere som skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder.
 • Foreldre/foresatte kan evt. bli med inn første og siste trening ved behov. Ved særskilte forhold, tas kontakt med hovedtrener eller klubbkoordinator. (Foreldre/foresatte til mindre barn oppfordres til å holde seg i nærheten/være tilgjengelige for små barn som turner, dersom det er sjanse for at barnet blir usikker og kan forlate treningen. Utenfor turnhallen er barna foreldrenes ansvar, men trenere vil følge opp alle barn i de tilfeller der dette er nødvendig og så langt det lar seg gjøre).
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening. Trenere kan bruke mobiltelefon når dette er nødvendig, f.eks. ved opprop, i opplæringssammenheng og til å spille av musikk.
 • Alle må behandle utstyret i turnhallen med respekt.
 • Ingen kan gå inn i turnhallen før trener gir beskjed. Å oppholde seg eller turne i turnsalen uten trener tilstede eller utenom treningstid, tillates ikke.
 • Drikkeflasker settes utenfor turnhallen.
 • Vi ønsker at fellesarealene skal være hyggelige å oppholde seg i. Løping, roping og herjing er ikke tillatt.
 • Hoppensprett Turn Jessheim er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved at instruks ikke følges.
. Bekledning
 • Deltakere bør ha på seg lett treningstøy og ha tettsittende sokker.
 • Langt hår må settes opp i strikk.
 • Voksne som deltar i partiet Foreldre & Barn bør ha på seg egnet treningstøy.
 • Klokker og smykker tas av under trening og oppbevares på eget ansvar utenfor turnsalen.
Rusmidler Hoppensprett turn Jessheim er et rusfritt, snusfritt, røykfritt og alkoholfritt treningssted.