Search

Hoppensprett TURN Jessheim

Øvre-Romerikes største turnforening!

Author

Klubbkoordinator

RESTPLASSER UKE 43-48

Kjenner du noen som vil bli med på breddeturn frem til jul? 

Vi har opprettet noen RESTPLASSER I UKE 43-48! 🤸‍♀️🤸🤸‍♂️

Noen turnpartier er fulltegnet, men det er fortsatt ledig kapasitet på enkelte partier.  Nå åpnes påmelding for RESTPLASSER på turnpartier til REDUSERT PRIS! 🙂 Du kan melde deg på restplass fra 12. oktober og trene 6 ganger fra UKE 43-48 (semesterslutt) og således betale for timene du trener (og ikke de du har gått glipp av).

Vi er spesielt glade for å kunne åpne 10 ekstra plasser på TURN FOR VOKSNE!

Klikk deg inn på vår hjemmeside https://hoppensprett-turn.no og inn i de ulike dagene for oversikt over restplasser under “Påmelding til høstsemesteret”!

Påmelding til restplasser åpner 12. oktober – OPPSTART F.O.M. 19. OKTOBER (UKE 43) 😀

Korona og smitteverntiltak

Hoppensprett Turn Jessheims retningslinjer for smittevern

Oppdatert 13. oktober i tråd med NIFs smittevernveileder.

 • Det opprettholdes grupper på maks 20 personer. Det kan være flere grupper i hallen samtidig, men det holdes min. 2 meter avstand mellom gruppene.
 • Vi vil sørge for gode rutiner ved ankomst og avslutning av trening, slik at det ikke blir trengsel og for mange personer inn og ut av hallen på samme tidspunkt.
 • Vi anbefaler at deltakerne forsøker å møte presis utenfor hallen. På denne måten kan vi unngå at mange mennesker samler seg sammen. Deltakerne hentes inn av trener.
 • Inngang gjennom SFO-dør, på fremsiden av bygget. Ingen gjennomgang via SFO-lokalene.
 • Foreldre kan ikke komme inn i hallen eller oppholde seg i foajeen under trening. Kun deltakere og trenere kan oppholde seg i turnhallen under trening.
 • Sko og klær settes utenfor turnhall-dørene.
 • Vi ber alle deltakere om å foreta grundig håndvask før trening. Vi vil bruke noen ekstra minutter for anti-bac før hvert turnparti starter.
 • Trenere signerer på en sjekkliste for smittevernrutiner etter hvert parti. Sjekklisten henger på døren og vil kontrolleres ukentlig.
 • Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres.
 • På partiet Turn for voksne anbefales det å holde 1 m. avstand. Det anbefales å bruke egen treningsmatte.
 • Partiet Foreldre & Barn deles i to grupper inne i turnhallen. Gruppene holder min. 2 meters avstand.  Det anbefales for voksne over 20 år å holde 1 m. avstand, samt å unngå fysisk kontakt.
 • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene, men utøvere må foreta grundig hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater. Rengjøring av apparater etter hver økt/hvert turnparti vurderes av trenere.
 • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre.
 • Felles utstyr som er mye i kontakt med hender vurderes rengjort etter bruk/mellom hver økt.
 • Føler man seg syk eller dårlig, skal man ikke komme på trening.
 • Har man blitt smittet av koronaviruset, ber vi om at det snarest meldes ifra til idrettslaget.
 • Tiltak for smittevern vil tilpasses løpende og sendes som informasjon.

Hoppensprett Turn forholder seg for til Norges Idrettsforbunds-, Norges Gymnastikk- og Turnforbunds-g kommunens råd og retningslinjer for smittevern.

Les mer her:

Turnhall og turnutstyr ble grundig rengjort etter stengningen 12. mars. Hallen var fullstendig stengt i perioden 12. mars til begynnelsen av mai. Konkurranseturnere som har trent i hallen i perioden mai-august har forholdt seg til Norges Gymnastikk- og Turnforbundssmittevernrutiner og har vasket av apparater etter bruk sammen med trenere. 

Vennlig hilsen

Klubbkoordinator, Hoppensprett Turn Jessheim

Blog at WordPress.com.

Up ↑