Search

Hoppensprett TURN Jessheim

Øvre-Romerikes største turnforening!

Author

Klubbkoordinator

Nye tiltak i idretten

Regjeringen har kommet med nye tiltak for idretten. Under finner du link til oppdatert informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/regjeringen-gir-betydelige-lettelser-for-idretten/

Featured post

PÅMELDING TIL VINTERSEMESTERET 2022

Linker for påmelding til vintersemesteret 2022

Vintersemesterets varighet er fra uke 2 (f.o.m. 10. januar) til uke 14 (t.o.m. lørdag 9. april), totalt 12 uker. Det er ikke trening i vinterferien uke 8.

Påmelding til mandagspartier: https://app.rubic.no/Public/Events/2718

Påmelding til tirsdagspartier: https://app.rubic.no/Public/Events/2737

Påmelding til onsdagspartier: https://app.rubic.no/Public/Events/2738

Påmelding til torsdagspartier: https://app.rubic.no/Public/Events/2739

Påmelding til lørdagspartier: https://app.rubic.no/Public/Events/2740

Featured post

PRØVETIME?

Lurer du på om du kan komme på en prøvetime?

Reglene for deltakelse i turn er litt annerledes enn f. eks. fotball. Å delta i vår gymnastikk- og breddeaktivitet i turnhallen krever forsikring gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Ønsker du en prøvetime, betales derfor medlemskontingent (kr. 400,-) som inkluderer denne obligatoriske forsikringen av deltakeren.

Medlemskontingenten refunderes ikke.

Her kan du tegne medlemskap på deltaker: https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=10962

Når dette er gjort, prøver man en gang på det aktuelle partiet man vurderer å melde seg på, og venter med påmelding til man har hatt prøvetime. Vi kan dessverre ikke reservere plasser eller garantere for at plassene ikke blir tatt mens man avventer påmelding.

Dersom man ønsker å fortsette, melder man seg på det ønskede partiet og betaler hele treningsavgiften.

Dersom man ikke ønsker å gå videre etter prøvetimen, kan man melde seg ut ved å sende en epost til turn@hoppensprett.no.

Vi opererer med tre semestre: Vinter (januar-påske), sommer (etter påske-sommerferien/skoleslutt) og høst (august-november/desember).

Treningsavgiften gjelder for ett semester.

Medlemskontingenten gjelder for ett år og er løpende inntil man sier opp medlemskapet på “Min side” i Rubic eller pr. epost til turn@hoppensprett.no.

Helsedirektoratets retningslinjer/anbefalinger

Barn og unge under 20 år

  • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, uten krav om avstand.
  • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde 1 meters avstand også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.
  • Ved innendørs aktivitet bør det være maksimalt 20 personer i gruppen, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet#organisert-idrett-kultur-fritid-aktivitet

Blog at WordPress.com.

Up ↑