Search

Hoppensprett TURN Jessheim

Øvre-Romerikes største turnforening!

Author

Klubbkoordinator

Inkludering av barn og unge

Gjennom Ullensaker kommune kan man søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge

Se kommunens hjemmeside;

https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/frivillighet/tilskudd-og-stotteordninger/#heading-h3-3

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon.
Å være aktiv i turn bringer også med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter: Mangfoldighet er stikkordet. 

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver idrettsutøver kan få. Samtidig er det spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv. For å bli topputøver i turn må du ha talent, men 99 % er hardt arbeid.

Idrettsglede for alle!

Vi gratulerer Sebastian med sølv i EM for juniorer!

Gratulerer Sebastian Sponevik, trener Espen Jansen og hele turn-norge med fantastiske resultater, tidenes beste EM-resultat! Heia Team Norway, dette er rått!!

Hoppensprett turn har fått tildelt midler fra IMDi til integrering av flyktninger i ullensaker kommune.

Vi kan ta i mot foreldre med små barn på Foreldre og barn (2-5 år) partiene, breddeturn for barn 5 – 14 år, parkour 8 – 14 år, tricking 12-25 år og på voksenturn.

Vi ser frem til å få nye bekjentskap og nye vennskap.

Vi gleder oss til oppstart i august, uke 34.

Har dere spørsmål ta kontakt; turn@hoppensprett.no / 93006940

Vintersemestret 2023 starter opp i uke 2.

  • vil du være med oss å turne ?

Kursene åpnes for påmelding første uke i 2023, uke 1.

Hva er turn?

Hoppensprett TURN Jessheim

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. 
Å være aktiv i turn bringer også med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter: Mangfoldighet er stikkordet. 

Turn er beskrevet som en forbindelse mellom kunst og sport. Turn blir brukt som grunntrening i de fleste idretter gjennom trenerteam fra Olympiatoppen, men også lokalt.

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver idrettsutøver kan få. Samtidig er det spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv. For å bli topputøver i turn må du ha talent, men 99 % er hardt arbeid.

Hoppensprett Turn Jessheim har turn for alle! Her finner du også barn- og foreldreparti, ungdomspartier, tricking-parti, aldersgruppe-partier og voksenparti. Her trengs ingen kvalifikasjoner. Vi turner fordi det er gøy!

Turn består av flere grener:

 Det er mer…

View original post 189 more words

Gullvaffel-podden!

https://podcasts.apple.com/us/podcast/om-livslang-idrettsglede-og-ikke-minst-aktivitetsglede/id1600681470?i=1000558834132

PRØVETIME?

Lurer du på om du kan komme på en prøvetime?

Reglene for deltakelse i turn er litt annerledes enn f. eks. fotball. Å delta i vår gymnastikk- og breddeaktivitet i turnhallen krever forsikring gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Ønsker du en prøvetime, betales derfor medlemskontingent (kr. 400,-) som inkluderer denne obligatoriske forsikringen av deltakeren.

Medlemskontingenten refunderes ikke.

Her kan du tegne medlemskap på deltaker: https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=10962

Når dette er gjort, prøver man en gang på det aktuelle partiet man vurderer å melde seg på, og venter med påmelding til man har hatt prøvetime. Vi kan dessverre ikke reservere plasser eller garantere for at plassene ikke blir tatt mens man avventer påmelding.

Dersom man ønsker å fortsette, melder man seg på det ønskede partiet og betaler hele treningsavgiften.

Dersom man ikke ønsker å gå videre etter prøvetimen, kan man melde seg ut ved å sende en epost til turn@hoppensprett.no.

Vi opererer med tre semestre: Vinter (januar-påske), sommer (etter påske-sommerferien/skoleslutt) og høst (august-november/desember).

Treningsavgiften gjelder for ett semester.

Medlemskontingenten gjelder for ett år og er løpende inntil man sier opp medlemskapet på “Min side” i Rubic eller pr. epost til turn@hoppensprett.no.

Blog at WordPress.com.

Up ↑