Prøvetime

Ønskes prøvetime, betales medlemskontingent (kr. 350,-) som inkluderer en obligatorisk forsikring; Å delta i vår gymnastikk- og breddeaktivitet i turnhallen krever forsikring gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Kontingenten refunderes ikke.

Her kan du tegne medlemskap på deltaker: https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=10962

Når dette er gjort, prøver man en gang på det aktuelle partiet man vurderer å melde seg på, og venter med påmelding til man har hatt prøvetime. Vi kan dessverre ikke reservere plasser eller garantere for at plassene ikke blir tatt mens man avventer påmelding.

Dersom man ønsker å fortsette, melder man seg på det ønskede partiet og betaler hele treningsavgiften.

Her kan du melde på partier høsten 2021: https://hoppensprett-turn.no/2021/05/12/pamelding-til-sommersemesteret-2021/

Dersom man ikke ønsker å gå videre etter prøvetimen, kan man melde seg ut ved å sende en epost til turn@hoppensprett.no.

Vi kan dessverre ikke tilpasse pris etter når i semesteret man melder seg på et parti. Prisen er den samme, uansett når man melder seg på.

Vi opererer med tre semestre: Vinter (januar-påske), sommer (etter påske-sommerferien/skoleslutt) og høst (august-november/desember). Treningsavgiften gjelder for ett semester. Medlemskontingenten gjelder for ett år og er løpende inntil man sier opp medlemskapet på “Min side” i Rubic eller pr. epost til turn@hoppensprett.no.

Øvrige vilkår (som inkluderer informasjon om medlemskap, obligatorisk forsikring, angrerett o.l.) finner du her: https://hoppensprett-turn.no/info/