Medlemsavgift 2020

Alle som melder seg på turnpartier i Hoppensprett Turn Jessheim melder seg også inn i turnforeningen og betaler medlemsavgift for dette.

Medlemsavgift i 2020 er kr. 350,- pr person pr. år. Medlemskapet inkluderer lovpålagt forsikring av deltakeren, tegnet gjennom Norges Idrettsforbund i Gjensidige Forsikring.

Medlemsavgift betales 1 gang årlig. Medlemskapet er løpende frem til det sies opp av medlemmet selv på medlemmets “min side” i Rubic.

Deltakere betaler i tillegg semesteravgift for påmelding til parti(er). Påmeldingene slutter etter endt semester. Etter endt semester står man fritt til å melde seg på videre neste semester.

Påmelding til et semester åpnes noen uker i forkant av nytt semester. Medlemmer kan melde seg på èn uke før de som ikke er medlemmer fra før.

Semesteravgift – høstsemester 24. august – 28. november 2020

Partier med varighet à 60 min. = 1725,-
Partier med varighet à 45 min. = 1465,-

Det er ikke trening på helligdager, eller i høstferien uke 40.

Lurer du på noe? Send oss gjerne en epost! Vår epostadresse er:  turn@hoppensprett.no