Medlemsavgift 2022

Alle som melder seg på turnpartier i Hoppensprett Turn Jessheim melder seg også inn i turnforeningen og betaler medlemsavgift for dette.

Medlemsavgift i 2022 er kr. 400,- pr person pr. år. Medlemskapet inkluderer lovpålagt forsikring av deltakeren, tegnet gjennom Norges Idrettsforbund i Gjensidige Forsikring.

Medlemsavgift betales 1 gang årlig. Medlemskapet er løpende frem til det sies opp av medlemmet selv på medlemmets “min side” i Rubic.

Deltakere betaler i tillegg semesteravgift for påmelding til parti(er). Påmeldingene slutter etter endt semester. Etter endt semester står man fritt til å melde seg på videre neste semester.

Påmelding til et semester åpnes noen uker i forkant av nytt semester. Medlemmer kan melde seg på èn uke før de som ikke er medlemmer fra før.

Semesteravgift – Høstsemester 2022 (uke 34 – t.om. uke 50, ingen trening i uke 40/ høstferie. Høstsemestret er langt , hele 16 ganger !

Pris mandag: 2650,-
Pris tirsdag: 2650,- (60 min parti)      2170,- (45 min parti)
Pris onsdag: 2650,-
Pris torsdag: 2650,- (60 min parti)      2170,- (45 min parti)
Pris lørdag: 2650,- (60 min parti)        2170,- (45 min parti)

Pris inkluderer administrasjonsgebyr og kortgebyr. Prisene varierer etter om det er 45 min pr kurstime eller 60 min pr kurstime.

Lurer du på noe? Send oss gjerne en epost! Vår epostadresse er:  turn@hoppensprett.no