Medlemsavgift 2022

Alle som melder seg på turnpartier i Hoppensprett Turn Jessheim melder seg også inn i turnforeningen og betaler medlemsavgift for dette.

Medlemsavgift i 2022 er kr. 400,- pr person pr. år. Medlemskapet inkluderer lovpålagt forsikring av deltakeren, tegnet gjennom Norges Idrettsforbund i Gjensidige Forsikring.

Medlemsavgift betales 1 gang årlig. Medlemskapet er løpende frem til det sies opp av medlemmet selv på medlemmets “min side” i Rubic.

Deltakere betaler i tillegg semesteravgift for påmelding til parti(er). Påmeldingene slutter etter endt semester. Etter endt semester står man fritt til å melde seg på videre neste semester.

Påmelding til et semester åpnes noen uker i forkant av nytt semester. Medlemmer kan melde seg på èn uke før de som ikke er medlemmer fra før.

Semesteravgift – vintersemester 2022 (uke 2 – t.om. uke 14)

Pris 60 min.-parti: 1990,-
Pris 45 mi.-parti: 1630,-

Pris inkluderer administrasjonsgebyr og kortgebyr.

Lurer du på noe? Send oss gjerne en epost! Vår epostadresse er:  turn@hoppensprett.no