Medlemsavgift 2020

Alle som melder seg på turnpartier i Hoppensprett Turn Jessheim melder seg også inn i turnforeningen.

Medlemsavgift i 2020 er kr. 350,- pr person pr. år. Medlemskapet inkluderer lovpålagt forsikring av deltaker tegnet gjennom Norges Idrettsforbund i Gjensidige Forsikring.

Faktura for medlemsavgift sendes ut 1 gang årlig pr. epost (evt. etter første innmelding).

Medlemskapet er løpende frem til det sies opp av medlemmet selv på medlemmets “min side” i Rubic.

Deltakere betaler medlemsavgift èn gang pr. år + semesteravgift for påmelding til parti(er).

Påmeldingene slutter etter endt semester. Etter endt semester står man fritt til å melde seg på videre neste semester.

Påmelding til et semester åpnes noen uker i forkant av nytt semester. Medlemmer kan melde seg på èn uke før de som ikke er medlemmer fra før.

 

Semesteravgift – sommersemester 20. april – 20. juni 2020

NB: Midlertidig stans i trening grunnet koronavirus-situasjonen.
Partier med varighet à 60 min. = 1125,-
Partier med varighet à 45 min. = 900,-

Det er ikke trening på helligdager.

Faktura for semesteravgift sendes pr. epost etter oppstart av semesteret. Fakturaer for sommersemesteret vil ikke sendes ut før semesteret er i gang etter korona-situasjonen. 

Lurer du på noe? Send oss gjerne en epost! Vår epostadresse er:  turn@hoppensprett.no