Gjennom Ullensaker kommune kan man søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge

Se kommunens hjemmeside;

https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/frivillighet/tilskudd-og-stotteordninger/#heading-h3-3

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon.
Å være aktiv i turn bringer også med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter: Mangfoldighet er stikkordet. 

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver idrettsutøver kan få. Samtidig er det spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv. For å bli topputøver i turn må du ha talent, men 99 % er hardt arbeid.

Idrettsglede for alle!