Nå kan du som er mellom 7 og 12 år melde deg på sommerturnskole i uke 26 og/eller uke 32! 😊

Hva gjør vi på sommerturnskolen?

På sommerturnskolen får barna en innføring i ulike turnøvelser og turnapparater gjennom lystbetonte og varierte aktiviteter som har fokus på grov- og finmotorisk utvikling. Vi stiller med erfarne og dyktige trenere.

Vi jobber mye med grunntrening som skal styrke kroppen på flere måter. Deltakerne får grunntrening innen trampett, tumbling, matteøvelser og andre turnelementer. Vi benytter også musikk i treningen og har mange morsomme aktiviteter.

Barna deles inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner for å få mest mulig aktivitet i løpet av dagen, og på en slik måte at alle får passe store utfordringer. De ulike stasjonene inneholder ulike apparater, redskaper og øvelser for å utfordre og utvikle barna på flest mulig måter. De som har turnet tidligere vil få videreutviklet seg ut ifra sitt nivå. Aktiviteter og gruppeinndeling tilpasses etter gjeldende Covid-19 smittevernsretningslinjer.

Vi ønsker at barna skal oppleve mestring og turnglede gjennom ulike aktiviteter. Det blir også muligheter for aktiviteter ute, dersom været tillater det. 

Deltakerne må ha med seg: Vann, matpakke til lunsj, og joggesko og eget treningstøy (f. eks. trøye og tights/shorts/treningsbukse, sokker.)

TID – STED – PRIS – PÅMELDING:

Sommerturnskole uke 26: Mandag-torsdag, kl. 09.00-15.00, Turnhallen, Industriveien 34, Jessheim. Pris for deltakelse denne uken er kr. 1.850,- og inkluderer trening, frukt hver dag og en klubbtrøye. Påmelding her: https://app.rubic.no/Public/Events/1864

Sommerturnskole uke 32: Mandag-torsdag, kl. 09.00-15.00, Turnhallen, Industriveien 34, Jessheim. Pris for deltakelse denne uken er kr. 1.850,- og inkluderer trening, frukt hver dag og en klubbtrøye. Påmelding her: https://app.rubic.no/Public/Events/1865

For deltakere som ikke er medlem av Hoppensprett Turn Jessheim vil det tilkomme en medlemskontingent på kr 350,- som bl.a. dekker forsikring av deltakeren. Hvis arrangementet ikke gjennomføres, vil klubben refundere beløpet med fratrekk av transaksjonsgebyr til kortselskap. 

Hjertelig velkommen – vi gleder oss!! 😊