Hoppensprett Turn Jessheims retningslinjer for smittevern

Oppdatert 13. oktober, 11. og 17. november og 4. desember i tråd med nasjonale og lokale smittevernregler.

 • Det opprettholdes grupper på maks 20 personer. Det kan være flere grupper i hallen samtidig, men det holdes min. 2 meter avstand mellom gruppene.
 • Vi vil sørge for gode rutiner ved ankomst og avslutning av trening, slik at det ikke blir trengsel og for mange personer inn og ut av hallen på samme tidspunkt.
 • Vi anbefaler at deltakerne forsøker å møte presis utenfor hallen. På denne måten kan vi unngå at mange mennesker samler seg sammen. Deltakerne hentes inn av trener.
 • Inngang gjennom SFO-dør, på fremsiden av bygget. Ingen gjennomgang via SFO-lokalene.
 • Foreldre kan ikke komme inn i hallen eller oppholde seg i foajeen under trening. Kun deltakere og trenere kan oppholde seg i turnhallen under trening.
 • Sko og klær settes utenfor turnhall-dørene.
 • Vi ber alle deltakere om å foreta grundig håndvask før trening. Vi vil bruke noen ekstra minutter for anti-bac før hvert turnparti starter.
 • Trenere benytter munnbind.
 • Trenere signerer på en sjekkliste for smittevernrutiner etter hvert parti. Sjekklisten henger på døren og vil kontrolleres ukentlig.
 • Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres.
 • På partiet Turn for voksne anbefales det å holde 2 m. avstand. Nærkontakt mellom voksne må unngås. Turn for voksne utgår f.o.m. torsdag 19.11, men legges opp med alternativ løsning for deltakere under 20 år, som følge av nye innstramminger i lokale smittevernregler.
 • Partiet Foreldre & Barn deles i to grupper inne i turnhallen. Gruppene holder min. 2 meters avstand.  Det anbefales for voksne over 20 år å holde 2 m. avstand, samt å unngå nærkontakt. Turnpartiet Foreldre & Barn gjennomføres med alternativ løsning f.o.m. torsdag 19.11.
 • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene, men utøvere må foreta grundig hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater. Rengjøring av apparater etter hver økt/hvert turnparti vurderes av trenere.
 • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre.
 • Felles utstyr som er mye i kontakt med hender vurderes rengjort etter bruk/mellom hver økt.
 • Føler man seg syk eller dårlig, skal man ikke komme på trening.
 • Har man blitt smittet av koronaviruset, ber vi om at det snarest meldes ifra til idrettslaget.
 • Tiltak for smittevern vil tilpasses løpende og sendes som informasjon.

Hoppensprett Turn forholder seg for til Norges Idrettsforbunds-, Norges Gymnastikk- og Turnforbunds-g kommunens råd og retningslinjer for smittevern.

Les mer her:

https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/lokale-smittevernregler-i-ullensaker/?fbclid=IwAR0vZI8CSfHGs1wS4-R9Si-qpAubVf6PLHzhVmtK-qD2u8S0fM7_LaS5Hxg

Turnhall og turnutstyr ble grundig rengjort etter stengningen 12. mars. Hallen var fullstendig stengt i perioden 12. mars til begynnelsen av mai. Konkurranseturnere som har trent i hallen i perioden mai-august har forholdt seg til Norges Gymnastikk- og Turnforbundssmittevernrutiner og har vasket av apparater etter bruk sammen med trenere. 

Vennlig hilsen

Klubbkoordinator, Hoppensprett Turn Jessheim