Målet for faddertiltaket er å rekruttere barn og ungdom til idrettslig aktivitet gjennom tilrettelegging, åpne for nye aktiviteter og beholde de aktive i idrettslagene gjennom ungdomstida og inn i de voksnes rekker.

Tiltaket er kommunalt, og bistår barn og familier som av ulike årsaker ikke kan delta i idrettslig aktivitet.

Mer om faddertiltaket her: https://www.ullensaker-idrettsrad.no/faddertiltaket