Her finner du en beskrivelse av de forskjellige partiene Hoppensprett Turn Jessheim tilbyr.

 

Foreldre & Barn 2-4 år (45 min)

Det første møtet med turnhallen for barn. Her trener barna sammen med foreldre/foresatte under ledelse av instruktør. Instruktøren viser øvelser som både barn og foreldre/foresatte skal følge.  Foreldre/foresatte passer på sitt eget barn, tilpasser aktiviteten og følger opp sitt eget barn. Fokuset er motorisk utvikling og samspill mellom voksne og barn. Oppvarming med grunnøvelser, før aktiviteten går over i rundløype i apparatene. 

 

Turn 5-7 år (45 min)

Her trener barna uten foreldre/foresatte under ledelse av trenerne. Treningen er lekbasert, og vi setter barnets mentale og fysiske utvikling i sentrum. Det bygges videre på motorisk utvikling og barna tilegner seg flere grunnleggende turnøvelser. Det er fokus på grovmotorikk, balanse, styrke, koordinasjon og romorientering. Etter felles basistrening på frittståendefeltet, går barna i rundløype for å få brukt hele kroppen i apparatene, med gradvis lekbasert utvikling etter ferdighet.

 

Turn 6-9 år og 8-10 år (60 min)

Begge timene har samme innhold. Timen er fortsatt lekbetont, men det legges mere vekt på både fin- og grov-motorisk utvikling. Turn er en idrett som krever gode basis-egenskaper i form av styrke, bevegelighet, balanse og koordinasjon. Det jobbes videre med å utvikle grunnleggende turnelementer som ruller, hjul og håndstående, men også mer avanserte elementer dersom barna har grunnelementene på plass. Det er et naturlig spenn i ferdighetene utfra erfaring og utvikling, men timene passer for alle. I turn er det lurt å skynde seg langsomt for å oppnå kvalitet og videre utvikling. Det er ikke hva man gjør men hvordan man gjør det som er viktig. I disse timene får barna prøve seg i de fleste apparatene.

 

Turn, tricking & parkour 8-12 år (60 min)

En blanding av turn, tricking og parkour. Dette lørdagspartiet er for alle som liker å bevege seg! Vi gjør turnbasic og styrke og kan ta det videre derfra til både spesifike turnøvelser, men også tricking og parkour.

 

Turn 9-11 år (60 min)

I disse timene er det igjen ekstra fokus på styrke og teknikk. Vi gjør en god oppvarming/basistrening først, før vi går i stasjoner for å øve på elementer. Mange kan her prøve på elementer som salto og flikk flakk, men det forutsetter at grunnøvelsene sitter først. I denne alderen er det også mange som vokser mye, så stabilitets- og styrke trening har stort fokus. Det er likevel en trening for flere nivåer, da grunntreningen er den samme og styrke og teknikk er like viktig, men med variasjon i hva man øver på i stasjonene.

 

Tricking & parkour 12-14 år (60 min)

Partiet for deg som vil utvikle deg fysisk og mentalt og utfordre mot og viljestyrke. Parkour er kunsten å bevege seg og er en naturlig forlengelse av turn. Selvfølgelig er det her også lagt vekt på turnbasic og styrke.

 

Turn 12-14 år (60 min)

Disse timene er stort sett bygd opp som timene for aldersgruppen 10-12 år. Vi har fokus på de samme tingene, men barna får litt mer ansvar for å gjennomføre øvelsene. De følges selvsagt opp, men det øves på kroppsforståelse og det å ta korreksjoner inn. Det er viktig at de lærer å føle forskjellen på et godt og et dårlig forsøk, slik at utviklingen kan fortsette.

 

Turn for ungdom 14-18 år (60 min)

Timen starter med god oppvarming, litt styrke og bevegelighet. Deretter deles de i stasjoner hvor de kan prøve ut elementer etter ferdighetsnivå i apparatene. De bruker mye frittstående, tumbling og trampoline, men det er også muligheter for å forsøke seg i bom, skranke og andre apparater. Det krever god fysikk for å få til elementer, så det legges også opp til elment-oppbygging ved hjelp av alle hjelpeapparatene vi har i hallen.

 

Tricking 14+ (60 min)

Dette er et parti for de som liker parkour, tricking eller trampoline. Mange som går her er også lekne i alpinbakkene og liker å utfordre tyngdekraften. Her er det først en god oppvarming med styrke og bevegelighets-trening, før man kan øve inn salto, cork, gainer eller andre tricks. Man kan selvfølgelig også øve på rene turntriks, og instruktør veileder og gir oppgaver/tilnærmingsøvelser. Timene har gjerne en liten styrkerunde på slutten av treningen.

 

Turn for voksne (45-60 min)

Dette er timen for alle som vil lære sin egen kropp å kjenne. Mange har hatt en drøm om å gå på turn da de var barn og får endelig sjansen, andre har vært utøver før og vil holde formen ved like, men de aller fleste er ferske i turnsporten og søker en ny og effektiv måte å komme i form på. Her er det fokus på kjernemuskulatur, koordinasjon og kroppskontroll. Vi gjør mange forskjellige basisøvelser, både styrke og balanse, og med hjelp av alle skumapparatene i hallen kan man etter hvert forsøke seg på «enkle» turnelementer. Det er selvsagt tungt, men hensikten er å leke seg i form.