Velkommen til sommeravslutning for alle turnpartier søndag 16. juni kl 16:30-18. Program kommer…