Påmelding for eksisterende medlemmer åpner 31. juli.

Påmelding for nye medlemmer åpner 7. august.

Høstsemesteret starter i uke 35 og slutter etter uke 48. Det er ingen trening i høstferien. Info om oppstartsdato vil du motta ved påmelding.

Eksisterende medlem?
Gå inn på https://arrangement.gymogturn.no, logg inn med brukernavn (medlemsnummer) og passord (trykk evt. «glemt passord»).

Nytt medlem?
Gå til «påmelding» på vår hjemmeside og fyll inn skjemaet. Tilgjengelige partier vil vises når fødselsdato er fylt inn. Du vil motta en bekreftelse når søknaden er behandlet og godkjent.

Husk at medlemskap (medlemskontingent) og påmelding til parti (treningskontingent) er adskilt. Medlemskapet er løpende, mens treningssesongene er enkeltstående/engangs.

Priser for sommersemesteret 2019:

Treningsavgift 60 min. parti: 950,-

Treningsavgift 45 min. parti: 770,-

Administrasjonsgebyr på kr. 20,- kommer i tillegg.

Årlig medlemsskap i turnforeningen: 300,-

Alle partier trener en dag i uken. Dersom man ønsker å trene flere dager i uken, kan man melde seg på flere partier.

Prøvetime koster 300,- og må bestilles og betales senest 24 timer i forkant. Lovpålagt ulykkesforsikring av deltaker (som er innbakt i medlemsskapet i turnforeningen) må være aktiv. Les mer om forsikringen her: https://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2015/09/Forsikringsbrosjyre-Norges_Turnforbund_2018.pdf

 

Betaling av medlems- og treningskontingent:

Hva er medlemskontingent?

Medlemskontingent er prisen for medlemskap i turnforeningen. Dette er trukket ut fra treningskontingenten (pris pr. semester) og er kr. 300,-.

Medlemskontingenten inkluderer lovpålagt ulykkesforsikring av deltaker tegnet gjennom Norges Idrettsforbund. Forsikringen gjelder fra tidspunktet medlemskontingenten er betalt. Medlemskontingent må derfor betales før oppstart.

Når man melder seg på et parti, vil man motta egen faktura for medlemskap.

Medlemskapet gjelder for kalenderåret 1.1.2019-31.12.2019.

Medlemskapet er løpende. Avmelding må sendes skriftlig til turn@hoppensprett.no innen 20. november hvert år. Dersom man ikke sier opp sitt medlemskap, faktureres dette automatisk i januar hvert år.

Hva er treningsavgift?

Treningsavgift er prisen for partiet man melder seg på. Et parti løper i ett semester. Treningsavgift sendes i egen faktura.

Påmelding til partier løper ikke videre, men avsluttes etter hvert semester. I forkant av hvert semester må man derfor melde seg på nytt parti/semester. Dette gjøres via vår hjemmeside.

Hvordan melder man seg på?

Påmelding gjøres via vår hjemmeside: https://hoppensprett-turn.no/

Eksisterende medlemmer melder seg på partier via hjemmesiden, under påmelding.

Til venstre for skjemaet logger man inn (brukernavnet er medlemsnummeret).

Brukerinformasjon er allerede registrert, så man velger kun nytt parti.

Nye medlemmer melder seg på partier via hjemmesiden, under påmelding. Her fyller man inn skjemaet med personalia for den som skal turne. Når påmeldingen er godkjent av turnforeningen, vil man motta kvittering for påmelding (i perioder med stor pågang kan dette kan ta litt tid). Merk dere medlemsnummeret – dette fungerer som brukernavn ved evt. senere påmeldinger (info over, for eksisterende medlemmer).

Semesteroversikt:

Vårsemester: Uke 2-15

Sommersemester: 23/4-22/6

Høstsemester: Uke 34-48

Hoppensprett turn Jessheim følger skoleruta. Trening utgår på helligdager og i ferier:

Juleferie: Uke 52-1

Vinterferie: Uke 8

Påskeferie: 15/4-22/4

Sommerferie: Uke 26-33

Høstferie: Uke 40